Stichting NUT
Heerhugowaard

072 534 53 11
info@stichtingnutheerhugowaard.nl

Home
Doel
Visie
Historie
Projecten 2018
Projecten 2017
Projecten 2016
Toetsingscriteria
Aanmelden
Contact
Disclaimer
Fiscale aspecten
Huurwoningen Noordereiland & Klaverweide
Nut Omni Fietstocht

HISTORIE

Stichting Nut Heerhugowaard (stichting Nut) is in 1967 opgericht. Aanleiding voor oprichting van de stichting waren de perikelen rondom de vervanging van bejaardentehuis ‘Ter Kimme’, destijds gevestigd aan de Middenweg 200. Er was, naast verzorgingshuis Hugo-oord, grote behoefte aan een tweede bejaardenhuis met aanleunwoningen. De gemeente kon dit nieuwe bejaardenhuis niet gefinancierd krijgen. De realisatie en financiering van het bejaardenhuis diende daardoor op afstand van de gemeente te geschieden.

Dit was de stap voor drie mensen het initiatief te nemen om ‘de Stichting Nut’ op te richten. Stichting Nut kon wel een lening krijgen. De oprichters in 1967 waren hoofdelijk aansprakelijk, dat was in die tijd ‘niet niks’. De lening op naam van stichting Nut had als resultaat dat het bejaardenhuis ‘ Ter Kimme’ aan het Tamarixplantsoen gebouwd kon worden. Het exploitatieoverschot werd aangewend, ter bestrijding van de heersende woningnood, om een torenflat aan de Hortensialaan te bouwen. Deze gebouwen zijn later verkocht. Stichting Nut had ook aandelen in het Centrale Antennesysteem (CAI) wat later Multikabel werd. Die aandelen zijn in 2000 verkocht. Het kapitaal is vanaf die tijd belegd en het rendement boven de inflatie wordt via verschillende wegen ingezet voor realisatie van de doelstellingen van Stichting Nut binnen Heerhugowaard.

Stichting NUT Heerhugowaard (c) 2018