Stichting NUT
Heerhugowaard

072 534 53 11
info@stichtingnutheerhugowaard.nl

Home
Doel
Visie
Historie
Projecten 2018
Projecten 2017
Projecten 2016
Toetsingscriteria
Aanmelden
Contact
Disclaimer
Fiscale aspecten
Huurwoningen Noordereiland & Klaverweide
Nut Omni Fietstocht

VISIE

Zoals onder het kopje ‘historie’ gedetailleerd wordt omschreven, is de stichting Nut in 1967 opgericht. Het eerste project betrof de realisatie van het toenmalige bejaardentehuis ‘Ter Kimme’ aan het Tamarixplantsoen, gevolgd door de bouw van een torenflat aan de Hortensialaan. Vanaf dat moment had de stichting Nut zich binnen de gemeente geprofileerd als een partij die zich actief inzette bij de realisatie van algemene, maatschappelijke doelen. Na het bejaardentehuis en de flat volgden nog meer grote algemene projecten, waarvan de realisatie van het centrale antennesysteem (CAI) de meest in het oog springende was. Door privatisering en verkoop van projecten en aandelen realiseerde de stichting Nut een kapitaal dat door het bestuur belegd wordt. Het rendement van deze beleggingen, althans het deel boven de inflatie, wordt via verschillende wegen ingezet voor realisatie van onze doelstellingen binnen Heerhugowaard.

Stichting Nut heeft geen winstoogmerk. Ondersteuning geschiedt uitsluitend op basis van een gemotiveerde aanvraag. Stichting Nut wil projecten, activiteiten en evenementen ondersteunen die er zonder steun van de stichting (net) niet zouden komen. Stichting Nut wil daarmee een bijdrage leveren van maatschappelijke, culturele, sociale, recreatieve of algemene aard in Heerhugowaard. Stichting Nut verwacht van de aanvrager een pro-actieve instelling: dit betekent dat de aanvrager zelf zoveel mogelijk fondsen werft om de begroting sluitend te maken; wordt er onvoldoende eigen inzet geleverd zal er geen bijdrage van stichting Nut zijn.

Stichting NUT Heerhugowaard (c) 2018