Disclaimer

Stichting Nut

tekent aan dat toekenning, donatie of sponsorbijdrage aan u niet impliceert dat wij in enig opzicht de verantwoording nemen of aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de organisatie en/of uitvoering van het door ons begunstigde initiatief.

Wij steunen met onze bijdrage dan ook uitsluitend de gedachte achter uw initiatief.

Indien u een vraag of verzoek neerlegt waarbij een derde persoon ingeschakeld dient te worden, zullen wij uw gegevens hiervoor aan de benodigde partij verstrekken.