Doel

De stichting Nut heeft zich tot doel gesteld om organisaties in Heerhugowaard

te steunen bij initiatieven tot en de realisatie van projecten, activiteiten of evenementen met een algemeen, cultureel, maatschappelijk, sociaal of recreatief doel.


Stichting Nut werkt in principe alleen op aanvraag. Het gaat om initiatieven die zonder financiële steun niet of net niet gerealiseerd kunnen worden. Stichting Nut wil vooral activiteiten op gang helpen. Terugkerende activiteiten dienen dan ook op termijn ‘selfsupporting’ te worden.

Ondersteuning door de stichting Nut kan op verschillende manieren: variërend van een financiële garantstelling, in zeer bijzondere gevallen het verstrekken van een lening, tot aan een donatie. De stichting Nut hanteert hierbij uiteraard een aantal criteria. Zo dient 80% van de leden van een organisatie, club, vereniging of instelling woonachtig te zijn in Heerhugowaard.* De bijdragen zullen nooit een permanent karakter hebben en zullen nooit de volledige kosten van het project, activiteit of evenement dekken. Van de aanvrager wordt verwacht dat zij zich actief inspannen om de begroting rond te krijgen.

Onder het kopje ‘toetsingscriteria’ vindt u de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle aanvraag bij de stichting Nut. Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en ter behandeling opsturen. Indien nodig, nodigt stichting Nut u uit voor een persoonlijke toelichting.

*t.a.v de 80% regeling kan een uitzondering gemaakt worden indien de leden uit de andere belanghebbende gemeenten een evenredig deel bijdragen aan sponsoring.