Historie

Stichting Nut Heerhugowaard (stichting Nut) is in 1967 opgericht. Aanleiding voor oprichting

van de stichting waren de perikelen rondom de vervanging van bejaardentehuis ‘Ter Kimme’, destijds gevestigd aan de Middenweg 200.


Er was, naast verzorgingshuis Hugo-oord, grote behoefte aan een tweede bejaardenhuis met aanleunwoningen. De gemeente kon dit nieuwe bejaardenhuis niet gefinancierd krijgen. De realisatie en financiering van het bejaardenhuis diende daardoor op afstand van de gemeente te geschieden.

Dit was de stap voor drie mensen het initiatief te nemen om ‘de Stichting Nut’ op te richten. Stichting Nut kon wel een lening krijgen. De oprichters in 1967 waren hoofdelijk aansprakelijk, dat was in die tijd ‘niet niks’. De lening op naam van stichting Nut had als resultaat dat het bejaardenhuis ‘ Ter Kimme’ aan het Tamarixplantsoen gebouwd kon worden. Het exploitatieoverschot werd aangewend, ter bestrijding van de heersende woningnood, om een torenflat aan de Hortensialaan te bouwen. Deze gebouwen zijn later verkocht. Stichting Nut had ook aandelen in het Centrale Antennesysteem (CAI) wat later Multikabel werd. Die aandelen zijn in 2000 verkocht. Het kapitaal is vanaf die tijd belegd en het rendement boven de inflatie wordt via verschillende wegen ingezet voor realisatie van de doelstellingen van Stichting Nut binnen Heerhugowaard.

Na bestuurswisselingen in 2000 heeft het nieuwe bestuur zich bezig gehouden het opgebouwde vermogen zo goed mogelijk te beheren, en verder vorm te geven aan de doelstellingen die de stichting voor ogen had. Tijdens de financiële crisis van 2008 heeft de stichting 24 nieuw te bouwen woningen gekocht voor de verhuur ter versterking van de financiële positie van de stichting. Op deze wijze wil het bestuur de Nut2020! continuïteit van haar doelstellingen zo goed mogelijk waarborgen.