Subsidie aanvragen

U kunt een verzoek indienen bij Stichting Nut door het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en per post of mail in te sturen.

U dient wel te voldoen aan de volgende voorwaarde: Stichting Nut Heerhugowaard hanteert voor subsidieaanvragen de oude gemeentegrenzen van Heerhugowaard, ook na de fusie tot gemeente Dijk en Waard. Alleen projecten en subsidieaanvragen binnen de oude grenzen van de gemeente Heerhugowaard zullen in behandeling worden genomen.


Fiscaal gezien dient er schenkingsrecht over de ontvangen bedragen afgedragen te worden. Wettelijk geldt een vrijstelling van rond de Euro 2.208,- (2019)

Zie www.belastingdienst.nl voor de hoogte van het bedrag. Wij raden u aan in voorkomende gevallen advies in te winnen.

Dit hangt af van de fiscale status van de ontvanger. Indien u een instelling met een ANBI of SBBI status bent, ben u vrijgesteld van het afdragen van schenkingsrecht.

NB. U kunt de fiscale aanslagen niet op stichting NUT verhalen of overdragen.


Onvolledige formulieren en ontbreken van bijlagen zullen leiden tot afwijzing van de aanvraag!

Download hier het formulier:

Download aanvraagformulier