Toetsings criteria

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van stichting Nut

dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden via de website of aanvragen bij de stichting Nut Heerhugowaard.


 • De financiële bijdrage van de stichting Nut dekt nooit de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage en cofinanciering door andere partijen is een voorwaarde. Bovendien kan de aanvraag slechts betrekking hebben op één project. Bij de vaststelling van de uiteindelijke bijdrage worden de mogelijkheden van de aanvrager(s) om sponsorgelden te verwerven meegewogen worden door stichting Nut. De financiering moet rond zijn, voor dat stichting Nut tot betaling overgaat.

Uw aanvraag dient te passen:

 • Binnen de doelstellingen van de stichting Nut Heerhugowaard.

 • Tenminste 3 maanden voor de aanvragen van het project – compleet – te zijn ingediend. Stichting Nut verstrekt nimmer achteraf een bijdrage. Al begonnen of voltooide projecten komen niet voor financiële steun in aanmerking.

Verder stelt Stichting Nut de voorwaarde dat:

 • De aanvrager geen verlengstuk is van een overheids-, religieuze groepering, of politieke organisatie, scholen, zorginstellingen, noch een individueel persoon is. De organisatie dient non-profit te zijn.
 • 80% van de leden van de organisatie dient in Heerhugowaard woonachtig te zijn;
  *t.a.v. de 80% regeling kan een uitzondering gemaakt worden indien de leden uit de andere belanghebbende gemeenten een evenredig deel bijdragen aan sponsoring.

 • Bij nieuwe initiatieven/projectaanvragen een meerjaren financiering een optie kan zijn, deze financiering zal – onder voorwaarden -maximaal 4 jaar zijn en een aflopend karakter hebben.

 • De organisatie zelf de nodige activiteiten ontplooit om de begroting rond te krijgen.

 • Er geen bijdrage geleverd wordt aan de exploitatie van verenigingen e.d.

 • De naam van Stichting Nut wordt in alle publiciteit uitgedragen.


NB. In alle gevallen is het ter bindende beoordeling van het bestuur van de stichting Nut om een aanvraag, zonder enige mogelijkheid van beroep, al dan niet te honoreren. 

Het wordt uitermate gewaardeerd als na afloop van het evenement/project er een verslag met foto’s liefst per mail (per post mag ook) naar ons kantoor wordt gestuurd. Deze bijdragen bieden o.a. de mogelijkheid om onze website actueel te houden.